Śledź nas na:Uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego

Wypracowanie na temat: Uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego.


W bajkach Krasickiego, świat został poddany krytyce. Nie jest to świat baśni, w której zwycięża dobro, co rodzi gorycz i smutną refleksję. W tych utworach ukazywał swoje obserwacje wad i słabości ludzkich. Krasicki reprezentował nurt dydaktyczny, pragnie zwrócić uwagę na pewne zjawiska, nad którymi można pracować. Krasicki swoimi bajkami wychował swoje pokolenie, a teraz może wychować współczesne.

Bajka "Malarze" ukazuje dwóch malarzy portrecistów. Jeden z nich bardzo zdolny malował wiernie twarze swoich klientów. Drugi natomiast, mniej zdolny, malował twarze tuszując ich wady i ułomności. Ludzie lubili być upiększani, dlatego wybierali gorsze obrazy, mniej zdolnego malarza, na których wyglądali korzystniej.

Ludzie przebiegli wykorzystują nasze ułomności, a my nie potrafimy pogodzić się z naszymi wadami. Nie chcemy znać prawdy o sobie. Pycha ludzka ukazana jest w bajce "Szczur i kot". Jest to bajka alegoryczna. Napuszony szczur, który pragnie zaimponować szarym myszkom, pada ofiarą pychy i ponosi śmierć, zjedzony przez kota.

Kolejną bajką ukazującą wady ludzkie jest "Kruk i Lis". Głupi kruk zachwycony pochlebstwami i poniesiony pychą wypuszcza ser z dzioba, a przebiegły lis ucieka z łupem. Bajka ta została napisana, aby ludzie nie dawali się zwieść pochlebcom, gdyż oni chcą zwykle coś zyskać.

Bajka "Ptaszki w klatce" mówi o Polakach, będących w niewoli. Krasicki uważa, że do niewoli można przywyknąć. Ptaki to przykłady dwóch Polaków. Jeden to człowiek urodzony przed wojną, który pragnie wolności, gdyż zaznał już jej smak. Drugi to człowiek urodzony już w niewoli. Autor przestrzega, aby młode pokolenie, urodzone w niewoli dbało o swój kraj i pielęgnowało swoją wolę.

Bajki mogą uczyć przez morał. uczą wszystkich i wszędzie. Mają uniwersalny charakter, gdyż poruszają sprawy ogólnoludzkie.


Zobacz także